Wirus żółtaczki typu C (HCV) jest przenoszony poprzez krew i atakuje głównie wątrobę, prowadząc do marskości i raka tego narządu. Nieznany dobrze nauce jeszcze w latach osiemdziesiątych wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. Na całym świecie już około 170 mln ludzi jest jego nosicielami. W większości są to dożylni użytkownicy narkotyków. Do zachowań obciążonych największym ryzykiem należy wspólne używanie igieł i strzykawek przez konsumentów narkotyków - ponad 50% tej populacji jest zakażona żółtaczką typu C. W związku z pilną potrzebą zahamowania epidemii, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej finansuje projekt badawczy Ograniczenie ryzykownych zachowań prowadzących do zakażenia wirusem żółtaczki typu C wśród kobiet używających narkotyków w Europie: przełożenie dowodów naukowych na praktykę (REDUCE), który jest realizowany w pięciu europejskich krajach (Hiszpania, Szkocja, Polska, Austria i Włochy). Projekt ma na celu zbadanie czynników ryzyka występujących w populacji kobiet, które używają narkotyków i ich wiedzy na temat źródeł zakażenia. Wyniki badań będą podstawą działań interwencyjnych zmierzających do ograniczenia dalszego rozpowszechniania się HCV.

REDUCE Project

El Projecte “Reducing hepatitis C sexual and drug taking risk behaviours among female drug users in Europe (REDUCE): translating evidence into practice”, pretén disminuir la disseminació de la infecció pel virus C de l’hepatitis entre les dones consumidores de drogues. La Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea ha finançat aquest important projecte que tindrà una durada de 2 anys i estarà coordinat per la Dra. Marta Torrens, investigadora de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) i del Programa de Neurociències de l’IMIM (Institut de Recerca Hospital del Mar). El projecte compta també amb la participació d’Escòcia, Anglaterra, Polònia, Àustria i Itàlia.

La infecció pel virus de l’hepatitis C afecta al voltant de 170 milions de persones en el món, la majoria consumidors de drogues per via injectada. El risc més important de transmissió entre els consumidors ve de compartir el material d’injecció, pràctica que comporta que més del 50% dels injectors tinguin hepatitis C. Aquest projecte examinarà els factors de risc i com transmetre aquesta informació per tal de desenvolupar intervencions que disminueixin els riscos de contagi.

Aquest projecte s’emmarca en un dels objectius principals de l'Estratègia de Drogues de la UE 2005-2012 que pretén prevenir i reduir la dependència de drogues i protegir als usuaris dels riscos inherents del seu consum, especialment aquells que pertanyen a grups vulnerables i a persones que viuen en zones socialment desfavorides. El pla d'acció antidroga de la UE (2009- 12) posa de relleu la necessitat de millorar encara més l'eficàcia de les mesures per reduir el consum de drogues i les seves conseqüències mitjançant la millora de la qualitat i efectivitat de les intervencions de reducció de danys, i avaluar la prevenció i la intervenció dels programes de prevenció de conductes d'alt risc entre els grups més vulnerables, inclosos els usuaris de drogues injectables.

Els objectius específics del projecte REDUCE són:

1. Desenvolupar un conjunt d'eines per dimensionar les conductes de risc i el coneixement de la transmissió del Virus de la Hepatitis C (VHC) entre les usuàries de drogues. És un projecte que estudiarà només a les persones de sexe femení.
2. Examinar les iniciatives de prevenció de tot Europa.
3. Determinar i comparar el nivell dels comportaments de risc del VHC i de transmissió del coneixement entre les usuàries de drogues als països socis
4. Desenvolupar i provar les intervencions en grup per a reduir les conductes de risc que comportin la infecció per VHC i augmentar el coneixement de la transmissió del VHC entre les usuàries de drogues de sexe femení.
5. Produir i difondre una teràpia per a reduir el risc de conductes que comportin la infecció i augmentar el coneixement la transmissió del VHC entre les usuàries.